Trasa dojazdu

PopocPodatnikom.pl na kongresie niepokonanych 13 maja 2014

DRUGI KONGRES NIEPOKONANYCH POD HASŁEM "DIALOG ZAMIAST KONFRONTACJI", MAMY JUŻ ZA SOBĄ. NASZE STOWARZYSZENIE POMOCPODATNIKOM.PL REPREZENTOWANE BYŁO PRZEZ OFICJALNĄ DELEGACJĘ W SKŁAD, KTÓREJ WCHODZILI NASZ PREZES PRZEMYSŁAW WITKOWSKI ORAZ V-CE PREZES ROLAND GRUSZKA.

WŚRÓD LICZNYCH, BO OK. 1000 DELEGATÓW I ZAPROSZONYCH OSÓB, ZNALEŹLI SIĘ ZNAKOMICI GOŚCIE MIĘDZY INNYMI PROF. LESZEK BALCEROWICZ, PROF. JERZY STĘPIEŃ, ANNA SĘK CZY PAWEŁ KUKIZ ORAZ ZARZĄD RUCHU SPOŁECZNEGO "NIEPOKONANI 2012".

GŁÓWNYM TEMATEM, A WŁAŚCIWIE PROBLEMEM KONGREU BYŁO NAGŁOŚNIENIE WIELU ZANIEDBAŃ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W APARACIE PAŃSTWOWYM, JAK TEŻ WYBRANIE DROGI DLA RUCHU NIEPOKONANYCH I INNYCH NA NAJBLIŻSZY CZAS W WALCE Z ANARCHIĄ W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM I SKARBOWYM.

KONGRES BYŁ SOLIDNIE PRZYGOTOWANY I NIEZWYKLE UDANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM MEDIALNYM ORAZ MARKETINGOWYM, ALE CZY OKAŻE SIĘ RÓWNIEŻ BARDZO UDANYM MERYTORYCZNIE TO ZAPEWNE CZAS POKAŻE. WIELU UCZESTNIKÓW W ROZMOWIE Z NAMI WYRAŻAŁO BARDZIEJ RADYKALNE PRZEKONANIE W WALCE Z PAŃSTWOWYM BEZPRAWIEM I WYRAŻALI WĄTPLIWOŚCI, CZY TAKI ZJAZD JAK KONGRES OPRÓCZ NARZEKANIA I POTĘPIENIA COŚ W PRAKTYCE ZMIENI. NIEKTÓRZY ZWOLENNICY BARDZIEJ OSTRZEJSZYCH FORM PROTESTU I CZYNNEGO DZIAŁANIA POWĄTPIEWAJĄ W SENS TAKICH SPOTKAŃ I WYSTĄPIEŃ BEZ PRAKTYCZNYCH ROZWIĄZAŃ, A PRZEDE WSZYSTKIM KONKRETNYCH CZYNÓW.

JERZY KSIĄŻEK PREZES RUCHU SPOŁECZNEGO NIEPOKONANI PODKREŚLA, ŻE UCZESTNICY KONGRESU MIELI MOŻLIWOŚĆ GŁOSOWAĆ NAD PRZYJĘCIEM BARDZIEJ RADYKALNYCH ROZWIĄZAŃ PROTESTU, ABY BARDZIEJ ZAOSTRZYĆ FORMY I METODY WYWIERANIA WPŁYWU NA WŁADZĘ.

NATOMIAST MARCIN KOŁODZIEJCZYK, JEDEN Z ORGANIZATORÓW OŚWIADCZYŁ, ŻE JESZCZE NIE SĄ OPRACOWANE SZCZEGÓŁY TYCH METOD. ZAZNACZYŁ TEŻ, IŻ WIELU CZŁONKÓW RUCHU POSTULUJE O KANDYDOWANIE W WYBORACH DO PARLAMENTU, JEDNAK RUCH SPOŁECZNY NIEPOKONANI NIE PÓJDZIE DROGĄ POLITYKI.

NIEWĄTPLIWIE TAKIE WIELKIE PRZEDSIĘWZIĘCIA LOGISTYCZNE ZORGANIZOWANE W CELU SPOTKANIA SIĘ PRZEDSTAWICIELI POKRZYWDZONYCH Z CAŁEGO KRAJU SĄ POTRZEBNE. ZAPEWNE POSTULATY, HASŁA I CELE JAKIE PRZYŚWIECAŁY ORGANIZATOROM SĄ POTRZEBNE I GODNE NAŚLADOWANIA. TYLKO CZY PÓJDĄ ZA TYM KONKRETNE CZYNY I ROZWIĄZANIA, KTÓRE PRZYNIOSĄ WIDOCZNE SKUTKI? ZALEŻEĆ TO BĘDZIE OD ZAPAŁU WSZYSTKICH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH ORAZ DOBREJ WOLI WŁADZ PAŃSTWOWYCH.

ZAPEWNE CZAS POKAŻE CZY TAKIE ZJAZDY, SPOTKANIA I DYSKUSJE PRZYNIOSĄ WYRAŹNĄ POPRAWĘ TEJ SYTUACJI W KRAJU, JAK RÓWNIEŻ JAKĄ DROGĘ OBIORĄ POKRZYWDZENI, DIALOGU CZY KONFRONTACJI Z ORGANAMI PAŃSTWA? JEDNAK NAJWAŻNIEJSZE DLA LUDZI POKRZYWDZONYCH JEST TO CZY RUCHY SPOŁECZNE ZOSTANĄ WCHŁONIĘTE PRZEZ PARTIE POLITYCZNE I ZNIKNĄ Z MAPY POLSKI?