Trasa dojazdu

Cele stowarzyszenia

O stowarzyszeniu

Pomagają nam

Wesprzyj naszą działalność

Podatniku, idź na Referendum! Twój głos ma znacznie!

Jak do nas trafić?Siedziba stowarzyszenia: Pasaż 24h ul. Harcerska 2a
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Jakie są cele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia PomocPodatnikom.pl?

Zgodnie ze statutem celami Stowarzyszenia są:

  1. ochrona praw obywatelskich, wspomaganie rozwoju demokracji oraz kształtowanie etyki podatkowej;
  2. reprezentowanie interesów podatników przed organami państwowymi i samorządowymi, w szczególności przed organami administracji podatkowej, a także przed polskimi i międzynarodowymi sądami oraz trybunałami;
  3. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym organizowanie pomocy naukowej, szkoleniowej i doradczej dla przedsiębiorców;
  4. upowszechnianie wiedzy o prawie podatkowym i celnym, a także podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa;
  5. prowadzenie badań nad istotnymi zagadnieniami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa  podatkowego i celnego, w tym opiniowanie obowiązujących przepisów prawa oraz tworzenie projektów aktów normatywnych,
  6. współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia;
  7. współpraca z innymi instytucjami oraz osobami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie stosowania i przestrzegania prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa podatkowego i celnego;
  8. organizacja szkoleń, wykładów, seminariów, w szczególności z zakresu prawa podatkowego, celnego, rachunkowości, finansów oraz innych dziedzin prawa i działalności gospodarczej;
  9. dbałość o rozwój zawodowy, intelektualny, psychofizyczny i etyczny członków Stowarzyszenia;
  10. organizowanie życia koleżeńskiego członków Stowarzyszenia, w tym prowadzenie działalności szkoleniowej, kulturalnej, sportowej, turystycznej i integracyjnej członków Stowarzyszenia.