Trasa dojazdu

Aktualności

Spotkanie Integracyjne   (...)
Czytaj dalej
Oszustwa podatkowe   W polskim prawie karnym skarbowym pojęcie oszustwa przypisywane jest wielu typom deliktów, do których zalicza się uchylanie sięod podatkowania art 54 k.k.s. , podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w deklaracji lub w oświadczeniu art.. 56 k.k.s. , wyłudzenie zwrotu (...)
Czytaj dalej
Lewe faktury, a odpowiedzialność karna z art. 286 par. 1 k.k.   Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał w tym roku kilka orzeczeń dotyczących odpowiedzialności karnej osób, które wystawiały fikcyjne faktury VAT lub zaniżały należny za dany okres rozliczeniowy podatek. SA w wyroku z dnia 26 czerwca br. stanął na stanowisku, iż (...)
Czytaj dalej
BIG InfoMonitor: Długi się przedawniają, ale nie znikają   Przedawnienie pozwalające zgodnie z prawem nie zwrócić np. kredytu, nie zapłacić czynszu lub składki ZUS może nastąpić już po 6 miesiącach lub dopiero po 10 latach. Przedawnienie nie uchroni jednak od wpisu do rejestru dłużników, który pokaże brak (...)
Czytaj dalej
Kto odpowiada za błędy w PIT za 2015 rok?   Roczne zeznania podatkowe nie zawsze są rzetelne. Zaległości podatkowe wynikające z błędnych wyliczeń pokrywa podatnik. Odpowiedzialność za uchybienia noszące znamiona przestępstw skarbowych lub wykroczeń skarbowych może jednak ponieść osoba sporządzająca (...)
Czytaj dalej